1 czerwca 2017

Laboratorium FabSpace

W ramach projektu FabSpace 2.0 w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa, pok. 5.05, powstało laboratorium FabSpace, gdzie studenci, doktoranci oraz pozostali zainteresowani mogą realizować swoje projekty naukowe lub podjąć się wyzwań FabSpace.

Laboratorium wyposażone jest w komputery stacjonarne, posiadające parametry do pracy z danymi satelitarnymi, oprogramowanie niezbędne do ich opracowywania i analiz oraz urządzenia przenośne do testowania aplikacji.

Laboratorium zapewnia dostęp do otwartego oprogramowania, narzędzi do obróbki danych przestrzennych i danych satelitarnych, do platformy FabSpace: https://fabspace.opegieka.pl

Harmonogram otwarcia laboratorium FabSpace

Manager platformy: Anna Białczak anna.bialczak@opegieka.pl
Opiekun laboratorium: Paulina Ściana paulina.sciana@opegieka.pl