2 czerwca 2017

Wyzwania

W ramach projektu FabSpace 2.0 zbieramy wyzwania, problemy od zewnętrznych interesariuszy, branż i firm, które następnie użytkownicy laboratorium FabSpace spróbują rozwiązać, stworzyć nowe aplikacje, mając na uwadze główny cel projektu, jakim jest wykorzystanie danych przestrzennych oraz danych satelitarnych. Wyzwania zbierane są od firm, instytucji, osób, które zauważają problem i chcieliby uzyskać jego rozwiązanie. W trakcie realizacji konkretnego tematu/wyzwania wszelkie pojawiających się problemy można konsultować na wspólnym forum projektu https://www.fabspace.eu/forum/

Co możesz zrobić?

PODEJMIJ SIĘ WYZWANIA!

Wyzwania projektu FabSpace 2.0 – Wyzwania FabSpace 2.0

Wyzwania projektu FabSpace 2.0 zebrane w Polsce – Polskie wyzwania FabSpace 2.0

ZGŁOŚ SWOJE WYZWANIE! 

Możesz zaproponować swoje wyzwanie i przesłać do nas. Czasem proste narzędzie ułatwia pracę innym. Spróbujmy odkryć potencjał  danych przestrzennych, danych satelitarnych, wykorzystać je w aplikacjach. Opublikujemy wyzwanie i może ktoś zajmie się wskazanym problemem.

Formularz  FabSpace 2.0 – Propozycja wyzwania prześlij na kontakt@fabspace.pl

Ogólne warunki zgłoszenia i realizacji wyzwań:

“Uprzejmie informujemy, że osoby pracujące nad wyzwaniami (studenci, badacze itd., dalej jako uczestnicy) będą brały udział w projekcie w charakterze wolontariuszy działających w kontekście akademickim. FabSpace ani uczestnicy nie przyjmują na siebie zobowiązań w zakresie dostarczenia wyników. Prawa własności intelektualnej do rozwiązań wypracowanych po otrzymaniu wyzwania będą przysługiwały uczestnikom, którzy je dostarczyli. Interesariusz będzie miał zapewnioną możliwość bezpłatnego korzystania z rozwiązania, ale nie będzie mógł go komercjalizować ani przekazywać innym interesariuszom, chyba, że uzyska na to zgodę właściciela i prawa. Jeżeli rozwiązanie stanowiące odpowiedź na wyzwanie będzie komercjalizowane przez jednego lub więcej uczestników FabSpace, interesariusz, który zgłosił wyzwanie, będzie miał zapewnione prawo bezpłatnego korzystania z niego.”