5 czerwca 2017

1. RZEPAK

 

W pierwszym wyzwaniu turnieju FabSpace Challenges League należy na obrazie Senitnel-2 wyznaczyć powierzchnię rzepaku. Zwycięzcą tej konkurencji zostanie osoba, której wynik będzie najbliższy wartości referencyjnej.

Po rejestracji na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany link do pobrania paczki z obrazem Sentinel-2 oraz warstwą .shp z obszarem na którym należy wyznaczyć powierzchnię rzepaku.

Zadanie należy wykonać na pobranym obrazie z wykorzystaniem wolnego oprogramowania.

Uwaga! W mailu zwrotnym z wynikiem należy załączyć raster z klasyfikacją 😉

Materiały pomocnicze:

  1. Sentinel-2
  2. Semi- Automatic Classification Plugin

Informacje dotyczące przyznawania punktów znajduja się w Regulaminie.

Nadsyłanie odpowiedzi do 24.07.2017r do 23:59:59.

Ogłoszenie wyników: 31.07.2017r.