1 czerwca 2017

O Projekcie

Celem projektu FabSpace 2.0 jest przekształcenie Uniwersytetów w regionalne, otwarte centra innowacji, w celu pogłębienia ich wkładu w działalność społeczeństwa. Projekt skoncentrowany jest na jednej z dziedzin innowacji dotyczącej pozyskiwania danych przestrzennych w głównej mierze z pułapu kosmicznego, z nadzieją na szerokie oddziaływanie społeczno-ekonomiczne i środowiskowe. Uniwersytety muszą przyjąć na siebie nową rolę opartą na współtworzeniu innowacji w kontekście zasad Nauki 2.0. Otwarte dane, jako nowa podstawa innowacji, muszą stać się środowiskiem, w którym programiści, branżyści, czy naukowcy, jak również organy administracji publicznej i organizacji pozarządowych będą mogli w sposób twórczy spotkać się, razem pracować oraz współtworzyć nowe narzędzia i modele biznesowe.

Laboratorium FabSpace ma spełniać rolę centrum, zapewniającego dostęp do szeregu danych (w tym danych przestrzennych), wolnego oprogramowanie i narzędzi do obróbki tych danych, w celu opracowania nowych aplikacji. FabSpace 2.0 jest miejscem zapewniającym usługę wolnego dostępu do wspólnej pracy w zakresie tworzenia innowacji opartych na danych przestrzennych w 6 europejskich uniwersytetach (13 na zakończenie projektu). Kapitał ludzki wśród użytkowników FabSpace zostanie zwiększony poprzez wsparcie online oraz szkolenia dla studentów i naukowców z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dodatkowo w wyniku przeprowadzenia 18 lokalnych oraz 3 europejskich konkursów polegających na opracowywaniu nowych rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom stawianym przez NGO i firmy, wzmocnione zostaną wzajemne relacje pomiędzy uniwersytetami, przemysłem, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim.

Projekt realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 na zasadzie współpracy uczelnia + partner biznesowy przez międzynarodowe konsorcjum 15 podmiotów z Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Grecji oraz Belgii.

Polskimi partnerami projektu są: Politechnika Warszawska i OPEGIEKA Sp. z o. o.

Więcej na głównej stronie projektu FabSpace 2.0.

Bieżące informacje na FabSpace 2.0_Poland