21 czerwca 2017

Kontakt

Jakub Krawczyk

Manager FabSpace OPEGIEKA Sp. z o.o.

jakub.krawczyk@opegieka.pl

Anna Białczak   

Manager platformy

anna.bialczak@opegieka.pl

Paulina Ściana

Opiekun laboratorium FabSpace

paulina.sciana@opegieka.pl

Laboratorium FabSpace

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

sala. 5.05

ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa

 Robert Olszewski

Manager FabSpace GiK PW

r.olszewski@gik.pw.edu.pl

Agnieszka Turek

GiK PW

a.turek@gik.pw.edu.pl

Łukasz Sztern 

Specjalista ds. badań i inkubatora CZIiTT PW

lukasz.sztern@pw.edu.pl